MADEN

Mükellefiyet

Bugün kimse yasa zoruyla madende çalışmak zorunda değil. Ama tarımın bir geçim kaynağı olmaktan çıkarılması, diğer iş kollarında yaşanan yoğun işsizlik, madende çalışmaktan başka alternatif bırakmaz gençlere. Gençler başka olanakları olmadığı için çaresizlikten girer kör kuyulara.

Madencilik deyince ilk akla gelenler

Eskiden madenlerde mahkûmlar çalıştırılırdı şimdi çalışmaya mahkûm olanlar sırada. Değişen bir şey yok aslında.

Lozan, madenlerimiz, gerçekler…

Doğanın insanlığa sunduğu madenlerin gerçek ihtiyaçlar temelinde ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretiminin plânlanması ve üretimin kamu eliyle yapılması zor olmasa gerek.

AKP döneminde en az bin 989 maden işçisi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi verilerine göre AKP döneminde en az bin 989 maden işçisi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

222 maden sahası ihale edilecek

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 222 maden sahasını ihale edecek.