WWF: Önlem alınmazsa 2020'ye kadar vahşi hayvanların üçte ikisi yok olacak

WWF ve Londra Hayvan Bilimleri Topluluğu'nun yayınladığı yeni rapora göre 2020 yılına kadar yeryüzündeki omurgalı hayvan sayısı 1970’ler seviyesinin üçte birine düşecek.27-10-2016 14:47
Muzaffer Ege Alper

WWF ve Londra hayvanbilimleri topluluğunun yayınladığı yeni rapora göre 2020 yılına kadar yeryüzündeki omurgalı hayvan sayısı 1970’ler seviyesinin üçte birine düşecek. Alanındaki en detaylı inceleme olan bu çalışmada, omurgalı sayısının 1970-2012 arasında %58 azaldığı ve bu eğilimin devam etmesi durumunda ekosistemde ciddi boyutta değişiklikler olacağı ortaya konuyor. Ortadan kaybolacak türler arasında goril ve fil gibi tehlike altında oldukları yaygın olarak bilinen türlerin yanında akbaba ve semenderler de bulunuyor.

Raporda bu gelişmenin en önemli nedenlerinden birisi olarak, vahşi yaşam alanlarının ağaç kesimi veya tarım nedeniyle yokedilmeleri gösteriliyor. Sürdürülebilir olmayan avlanma faaliyetleri ise başka bir önemli etmen. Özellikle katil balina ve yunusların, deniz kirliliğinden etkilendikleri, akbabaların ise hayvancılıkta kullanılan ilaçlar nedeniyle tükenmeye yaklaştıkları gözlemleniyor.

Bu değişikliklerin insanlığa olan doğrudan etkileri, kaynakların hızla tükenmesi nedeniyle artan rekabet ve çatışma olarak gösteriliyor. Bazı hayvan popülasyonlarının koruma programları sayesinde tükenme tehlikesinden kurtulmaları, etkin eylem yoluyla iyileştirmelerin mümkün olduğunu gösteriyor. 

Bir başka açıdan, ekosistemde giderek belirginleşen insan etkisinin bir örneği olarak bu rapor, 12000 yıllık Holocene çağından çıktığımız ve insanoğlunun ekosistem ile birlikte gezegenin kaderine hakim olan unsur olduğu Anthropocene çağına girdiğimiz yönünde yeni bir kanıt olarak sunuluyor.