Veli-Der Ankara kuruluyor!

Veli-Der Ankara, 14 Ocak saat 14'te Petrol-İş Toplantı Salonunda yapılacak bir etkinlik ile kuruluyor.11-01-2017 16:16
İleri Haber

Eğitimin asli unsurları olan öğrenci ve velilerin eğitimin bütün aşamalarında bir araya gelip söz ve karar sahibi haline gelmesi için projeler üretmek, bunları muhatapları paylaşmak ve uygulamaya geçirmek  amacıyla kurulan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) artık Ankara’da da  faaliyet gösterecek.

Veli - Der bir açıklama yaparak “Saymakla bitmeyen eğitim sorunlarının çözümünde birlikte daha güçlü olacağımıza inandığımız için Ankara Veli-Der’i kuruyoruz. Siz de gelin, bu mezhepçi, gerici eğitim anlayışına karşı güçlerimizi birleştirelim” çağrısında bulundu.

Veli-Der’den yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Artık yeter! çocuklarımızı her gün gönderdiğimiz okullarımıza sahip çıkıyoruz!

Artık yeter! Çocuklarımızı çağ dışı eğitim anlayışına teslim etmeyeceğiz.

Çocuklarımızın dogmalarla değil; kendi aklını kullanabilen, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi,

çocuklarımızın cami hocalarına ve yobaz öğretmenlere muhatap bırakılmasına engel olmak, Diyanet fetvalarının çocuklarımızın seçmeli derslerine kadar uzanmasına izin vermemek, seçmeli dersler adı altında çocuklarımızın imam hatipleşmiş okullarda din eğitimi bombardımanından kurtarmak, 

‘Proje okul’ kapsamına alınıp köklü okulların başarılarına el konarak laik yapısının değiştirilmesine izin vermemek, çocuklarımıza insanca yaşam koşullarına sahip, laik öğretmenlerce eğitim verilmesini sağlamak,

Velileri okullarda yalnızca katkı payı veren ve çocukların eğitiminde söz hakkı vermeyen anlayışa karşı durmak,

Ödediğimiz vergilerin okullarda çocuklarımız için kullanıldığını görmek, parasız bilimsel ve laik eğitimin bir hak olduğunu bilerek, velilerin laik eğitime ulaşmak için yığınla para vererek özel okullara yönelmek zorunda kalmalarına dur demek,

Dershaneleri kapatmak bahanesiyle cumhuriyetin en büyük özelleştirmesinin yolunu açan temel lise adıyla yapılan özelleştirme vurgularına karşı durmak,

Yalnızca eğitim sorunlarına odaklanmış ‘okul aile birlikleri’ anlayışına getirmek

Saymakla bitmeyen eğitim sorunlarının çözümünde birlikte daha güçlü olacağımıza inandığımız için Ankara Veli-Der’i kuruyoruz.

Siz de gelin, bu mezhepçi, gerici eğitim anlayışına karşı güçlerimizi birleştirelim.”