Varlık Fonu'na işten atma yetkisi sağlamayı öngören bir yasa hazırlanıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nde (BOTAŞ) çalışan personeli işten çıkartmakta zorlanan Varlık Fonu için yasa hazırlanıyor. Hükümetin Meclis'e sunduğu tasarı yasalaşırsa binlerce işçi işinden olabilir.27-06-2017 15:43

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Tükiye Varlık Fonu, portföyüne aldığı TPAO ve BOTAŞ'ta çalışan personeli yasalar nedeniyle işten çıkartmakta zorlanınca hükümet devreye girdi. Hükümetin Meclis'e sunduğu tasarı yasalaşırsa Fon'un yönetimine giren TPAO ve BOTAŞ'ta çalışan binlerce personel kamu zırhından çıkarılarak, kolaylıkla işten atılabilecek.

Personelin kamu statüsünü kaldıracak maddenin gerekçesinde, düzenlemenin işten atmaları kolaylaştırmak için yapıldığı üstü kapalı olarak açıklandı. Gerekçede düzenleme şöyle savunuldu:

“BOTAŞ ve TPAO gibi kurumların özel hukuk tüzel kişisi niteliğinde olmaları, bunların personelinin de işçi statüsünde özel hukuk hükümlerine tabi olması gerektiği, bu sebeple bunların kendi personeliyle yaptığı sözleşmenin de özel hukuk hükümlerine tabi olması gerektiği kabul edilmektedir. Kaldı ki ciddi bir rekabet ortamı içinde kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren ve özel hukuka tabi bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar ile bunların personeli arasındaki uyuşmazlıkların idari yargı denetimine tabi olması idari yargı mekanizmasıyla da örtüşmemektedir. Bu kuruluşlarla ilgili davalarda idare mahkemeleri çoğunlukla kıdem ve ihbar tazminatı veya yıllık izin ücreti gibi iş mahkemelerinin görev ihtisas alanına giren konularda karar vermektedirler.”