Türkiye’de üniversite mezununun sözel seviyesi lise terk Japon’dan düşük

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM’in ‘2016 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu açıklandı.29-12-2016 10:01

Rapora göre Türkiye’de üniversite mezunu yetişkinlerin sözel beceri puanı ortalaması Japonya’da lise mezunu bile olmayan yetişkinlerinkinden daha düşük. 

Hürriyet’ten Esra Ülkar ve Gamze Kolcu’nun haberine göre, raporda genç ve yetişkin nüfusun temel becerilerde yeterlik düzeyinin en iyi haliyle dahi vasat ve vasatın altında olduğu belirtiliyor.

900 BİN ÇOCUK ‘EKONOMİK FAALİYETTE’

Rapora göre; 15-19 yaş gençlerin eğitime katılım oranı yüzde 72.

15-29 yaş aralığında hem eğitim hem de istihdam dışı kalanların oranı yüzde 29 ile OECD ortalamasının 2 katı. 6-18 yaş ekonomik faaliyette bulunan 900 bin çocuk var ve yüzde 44’ü mevsimlik tarım işinde çalışıyor.

Mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki okullardan mezun olan öğrencilerin yüzde 44’ü ortaöğretimden sonra eğitime devam etmiyor.

Yaklaşık 45 bin öğretim elemanı açığı var. Doktoralı öğretim elemanı açığı 20 bin.

Rapordaki bazı öneriler şöyle:

-Eğitime ayrılan pay, OECD ülkeleriyle yarışacak düzeyde artırılmalı.

-Temel liselere geçişleri önlemek iзin okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarının niteliği artırılmalı.

-2016’nın sürpriz uygulamalarından sözleşmeli öğretmenlikte sözlü sınav komisyonlarıyla ilgili belirsizlikler giderilmeli.

OKUL ÖNCESİNDE DE DURUM VAHİM

Türkiye, okul öncesi eğitimde de sınıfta kaldı. 3 yaşındaki çocukların okul öncesine katılım oranı yüzde 8, OECD ortalaması ise yüzde 69. Hükümetin önümüzdeki yıl zorunlu eğitim kapsamına almaya hazırlandığı okul öncesi eğitimle ilgili raporda, “Türkiye’de 4 yaşındaki öğrencilerin yüzde 32’si, 5 yaşındakilerin yüzde 71’i okul цncesi eğitim alırken; OECD’de ise oranlar 4 yaşta yüzde 86. 5 yaşta da yüzde 95’e ulaştı” denildi.