SİYAD 'sahte Emek sinemasında' yapılacak etkinliklere katılmamaya devam edecek

Bugün gerçekleştirilen SİYAD Olağan Genel Kurulu'nda, yıkılan tarihsel Emek sinemasının yerine yapılan alışveriş merkezinin üst katında açılan "sahte 'Emek' sinemasında" yapılacak etkinliklere SİYAD'ın önceki dönemde almış olduğu katılmama kararı teyit edilerek onaylandı ve devamı kararlaştırıldı.04-12-2016 22:01
İleri Haber

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Olağan Genel Kurulu'nda, yıkılan Emek sinemasının yerine yapılan alışveriş merkezinde açılan "sahte 'Emek' sinemasında" yapılacak etkinliklere SİYAD'ın önceki dönemde almış olduğu katılmama kararı teyit edilerek onaylandı ve devamı kararlaştırıldı. Genel Kurul'da aynı zamanda yeni yönetim kurulu seçildi.

TÜL AKBAL SÜALP YENİDEN BAŞKAN

Seçilen yönetim kurulu, Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç, Ayça Çiftçi, Kaya Özkaracalar, Ali Deniz Şensöz; yedek üyeler ise Janet Barış, Senem Erdine, Çağdaş Günerbüyük, Yusuf Güven, Gözde Onaran'dan oluştu. Yönetim Kurulu, genel kuruldan sonra kendi içinde yaptığı işbölümünde Tül Akbal Süalp'ı  yeniden başkan, Okan Arpaç'ı başkan yardımcısı, Kaya Özkaracalar'ı genel sekreter, Ali Deniz Şensöz'ü ise sayman olarak seçti, Ayça Çiftçi'yi basınla ilişkiler ile görevlendirdi.

SİYAD GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ:

SİYAD Genel Kurulu SİYAD’ın,

1) Ülkemizde basına yönelik baskılar ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ihlallerin karşısında tavır almayı,
2) Türkiye’de sinemanın sansür, sinema emekçilerinin çalışma koşulları, tekelleşme dahil olmak üzere sorunlarına işaret etmeyi, bu sorunlara karşı mücadele bağlamında sinema sektörü bileşenleri ile dayanışma içinde olmayı,
3) Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı yürütülen mücadelenin kararlı bir bileşeni olmayı sürdüreceğini beyan ve bu çerçevede sahte “Emek” sinemasındaki etkinliklere katılmama kararını teyit eder;
4) Film eleştirisinin gittikçe marjinalize edilmeye ve magazinselleştirilmeye yöneltildiği günümüz medya ortamında,  SİYAD üyelerinin film eleştirisi ve sinema araştırmalarını, sinemanın ticari ve eğlencelik boyutlarının yanısıra sanatsal niteliğine ve toplumsal işlevine de önem vererek gerçekleştiren sinema yazarları olarak örnek ve öncü konumlarını koruma kararlılığını vurgular.