Maliye Bakanı Ağbal: Örtülü ödenekten yapılan harcamalar gizlilik kapsamında

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilgili idareler tarafından kullanılan örtülü ödenekten yapılan harcamaların gizlilik kapsamında bulunduğunu söyledi.19-06-2017 11:38
İleri Haber

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın "örtülü ödenek miktarındaki artışa ilişkin" geçtiğimiz Mart ayında verdiği yazılı soru önergesini süresi geçtikten sonra yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, örtülü ödenekten yapılan harcamaların gizlilik kapsamında bulunduğunu söyledi.

HDP'li vekil Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, 2017 yılının ilk çeyreği dolmadan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın kullandığı örtülü ödeneklerin Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 72, bir önceki yılın Şubat ayına göre de yüzde 65 artarak 282 milyon 263 bin liraya yükseldiğini belirtmişti. İlk iki ayın verilerine göre ise örtülü ödenek önceki yılın Ocak ve Şubat aylarına göre yüzde 62,5 artarak 446 milyon 129 bin liraya yükselmişti. 16 Nisan'da yapılan şaibeli referandum öncesi örtülü ödenek harcamalarının artış göstermesini 'devletin imkanlarının halkın tercihlerini belli bir yöne doğru kanalize etme amacı taşıdığı izlenimi verdiğini' söyleyen Yıldırım, önergede şu soruları yöneltmişti:

1-Örtülü ödenek miktarının bu kadar artmış olması normal midir? Değilse nedenleri nelerdir?

2-Örtülü ödeneğin referandum çalışmaları için kullanıldığını düşünüyor musunuz?

3-Çatışmalı sürecin örtülü ödenek harcamalarının artmasına etkisi var mıdır? Varsa nelerdir?

4-Sene sonu için öngörüde bulunduğunuz örtülü ödenek harcamaları ilişkin bir öngörünüz var mıdır? Var ise miktarı nedir?

'ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMALAR GİZLİLİK KAPSAMINDA'

Örtülü ödenekten yapılan harcamaların gizlilik kapsamında olduğunu söyleyen Ağbal, soru önergesini şöyle yanıtladı:

"Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “örtülü ödenek” başlıklı 24. Maddesinde,  “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.

Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır.”