Komünist dergisinin 7. sayısı çıktı!

TKP'nin teorik yayın organı Komünist dergisinin 7. sayısı çıktı.06-06-2017 12:27
İleri Haber

Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı Komünist dergisinin 7. sayısı çıktı.

Komünist'in bu sayısında Metin Çulhaoğlu, Haluk Yurtsever, Erkin Özalp, Can Soyer, Esra Sert ve Ufuk Akkuş'un yazılarının yanında Korkut Boratav ile yapılan röportaj ve TKP MK Haziran 2017 Tezleri de yer alıyor.

Dünya kapitalist sistemi (ve onun sınırları) üzerinde durulan bu sayının dosyasında Korkut Boratav ile yapılan kapsamlı bir röportaja da bulunuyor. 

Komünist dergisinin 7. sayısında Can Soyer, “Gezi’deki hayalet” olarak nitelendirdiği “orta sınıf” hakkında daha genel bir değerlendirme yaparken, Esra Sert, sıklıkla aynı kategoriye sokulan mühendislerin ve mimarların kapitalist düzendeki konumlarını ve bazı somut mücadele deneyimlerini ele alıyor. Dergi, TKP Merkez Komitesi’nin, sosyalist hareketin yeniden kuruluş süreci hakkındaki Haziran 2017 tezleriyle son buluyor. 

Güz 2017 sayısında ise Dünyadaki ve Türkiye’deki sosyalist iktidar ve devrim stratejisi tartışmalarına odaklanılacak.