İzmir'de Kültürpark için koruma amaçlı imar planı kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark projesine dair Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması yönünde karar verdi.22-08-2017 19:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. derece doğal sit alanı olan Kültürpark’ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan projeyle ilgili olarak TMMOB tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiği görüşüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılmıştı.

TMMOB'un başvurusunda gerekçe olarak belediyenin Kültürpark projesi için vaziyet imar plan değişikliğinin, koruma amaçlı imar planı niteliği olmadığını ve planlama ilke ve esaslarına aykırı olduğunu belirtilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos’ta konuyla ilgili kararını verdi. Genel Müdürlüğün kararında, söz konusu alanda otopark yapımının uygunluğunun planlama ilke ve esasları açısından değerlendirildiği belirtilerek,  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’a ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı yapmasına karar verildiği belirtildi. 

Sit alanına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı olmadığının göz önünde bulundurulduğuna dikkat çeken Genel Müdürlüğün kararında, "Koruma Bölge Kurulu’nca, Kurul kararı ile uygun görülecek Koruma Amaçlı İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi sonrasında söz konusu belediyece iletilen Kültürpark’a ilişkin revize projelerin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı.