İsviçre mahkemeyi kazandı: Müslüman kız öğrenciler yüzme dersini karma sınıflarda almak zorunda

İsviçre, Müslüman kız öğrencilerin yüzme dersini karma sınıflarda alması için açılan davayı kazandı.10-01-2017 13:40
İleri Haber

İsviçre, müslüman ebeveynleri çocuklarını karma yüzme derslerine göndermek üzere zorunlu tutulması ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan davayı kazandı.

BBC'nin aktardığına göre, mahkeme, kararı eğitim müfredatının bütünlüğünün sağlanması ve çocukların topluma başarılı bir şekilde entegre olmaları ile gerekçelendirdi.

Mahkemenin kararı inanç özgürlüğüne bir müdahale anlamına gelmekle birlikte, söz konusu özgürlüğü ihlal etmediği şikilde yorumlandı.