Hazine taşınmazları TÜRGEV ve Ensar’lara ‘peşkeş’ çekilecek

AKP'nin gece yarısı Meclis'e getirdiği düzenlemeyle Hazineye ait taşınmazlar TÜRGEV ve Ensar gibi AKP’nin kurumlarına esas değerinin yarı fiyatına satılacak.06-01-2017 11:45
Tuğba Özer

AKP’nin dün gece Meclis’ten geçirdiği düzenleme ile Erdoğan'ın çocuklarının yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV ve benzeri kurumlara zaten sağlanan Hazine taşınmazlarının bedelinin yarısına satılabilme imkanının yasal zemini hazırlanmış oldu. AKP’li belediyelerce zaten bu kurumlara birçok kamuya ait mal ‘peşkeş’ çekiliyordu.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklikler yapıldı.Kanunun 4. ek maddesinde yer almayan ‘öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan’ dernek ve vakıflara Hazine mallarının 49 yıllığına kiralanması ve yarı fiyatına satılabilme maddesi getirilmiş oldu.

Düzenlemede ayrıca Kızılay, Yeşilay, Darülaceze, Darüşşafaka ve Türk Hava Kurumu taşınmazlarının değerinin yarısına satılmasının da önü açılmış oldu:

“Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Yeşilay Vakfı ile Darülaceze Başkanlığı ve Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Vakıf, Başkanlık, Cemiyetler ve kurum lehilene kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir veya 492 sayılı kanunun 63’üncü maddesinde yer alan esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılabilir.”

Yeni düzenleme ‘eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan’ kurumlara hazine mallarını 49 yıllığına irtifak hakkı( kullanma ve yararlanma) tanırken, yine Hazine mallarının bu kurumlara yarı fiyatına satılmasının önünü açıyor:

“Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerden öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir veya Kanunun 63. maddesinde yer alan harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılabilir.”

EĞİTİM VE YURT FAALİYETİ EKLENDİ

Düzenlemenin eski halinde ise ‘eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan’ kurumlardan bahsedilmiyor. Bu maddenin eklenmesi TÜRGEV ve diğer yandaşlara Hazine taşınmazlarının ‘peşkeş’ çekilmek istendiğini ortaya koyuyor.

Düzenlemenin eski hali şöyle:

“Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.”

İşte o düzenleme: