Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’nden Erdoğan’a: Hekimlere yönelik baskılara son verin

Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’nden Erdoğan’a bir mektup göndererek, hekimlere yönelik baskılara son verilmesi çağrısında bulundu.21-11-2016 19:41
İleri Haber

Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (CPME), hekimlerin mağduriyeti ve sağlık sisteminin maruz kaldığı saldırıların durdurulması için cumhurbaşkanına çağrı yaptı.

‘DARBE GİRİŞİMİ SONRASINDAKİ KARARLARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilen mektupta iki örgütün başkanları, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ardından alınan kararların Türk sağlık sistemi ve doktorları üzerindeki olumsuz sonuçlarından endişe ettiklerini belirttiler.

CPME Başkanı Dr. de Haller ve WMA Başkanı Dr. Ketan Desai tarafından imzalanan mektupta, İstanbul Tabip Odası’na karşı açılan ve tüm seçilmiş organların görevden alınmasını talep eden davanın yanı sıra, Oda  Başkanı Dr. Selçuk Erez’e bir basın açıklaması sonrası açılan dava örnek veriliyor. 

Buna ek olarak, Ankara Tabip Odası Yürütme Kurulu’ndan Dr. Benan Koyuncu’nun, başka birçok akademisyen ile birlikte, keyfi olarak üniversitedeki görevinden alındığı belirtiliyor.

Darbe girişiminin hemen ardından Türk Tabipler Birliği’nin bu girişimi kınayan bir açıklama yaptığı, aynı zamanda temel haklara olan bağlılıklarını yinelediği de mektupta belirtiliyor.

Mektup, Türk Tabipler Birliği ve yöneticilerinin maruz kaldıkları baskının ciddi endişe kaynağı olduğunu söylerken; ‘CPME ve WMA, herkesin insan haklarının, sağlık hizmetlerine güvenli erişim de dahil olmak üzere, koşulsuz olarak korunması gerektiğini yeniden vurgular. Yüksek nitelikli sağlık hizmetlerine erişim ve işgücünün güvenli koşullarda çalışabilmesi, işlevsel bir sağlık sistemi tarafından güvence altına alınmalıdır.’ diye ekliyor.

Mektupta ayrıca şu ifadeler de yer alıyor:

‘TTB’Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

’Bu sebeplerden ötürü, bahsedilen ilkelere uymayan ve temel insan haklarını tehdit eden tüm davranışları kınıyoruz. CPME ve WMA olarak, Türk Tabipler Birliği’nin demokrasi, insan hakları ve tıbbi etik alanındaki kazanımlarını desteklemeye devam edeceğiz.’

‘Sizi ve tüm ilgili kurumları, temel insan haklarını gözetmeyen ve sağlık sisteminin işleyişini tehdit eden davranışlara son vermeye çağırıyoruz. Ülkedeki gelişmeleri takip etmeye ve Türk meslektaşlarımızla yakın iletişimde olmaya devam edeceğiz.’