Diyanet ile AFAD arasında protokol: Çocuklar ve gençler için yaygın din eğitimi verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların ve öğretmenlerin müftülüklere teslim edilmesinin ardından Diyanet şimdi de göçmen ve barınaklarda kalan çocuklara el attı. 27-12-2016 13:51
İleri Haber

AKP tarafından eğitim her alanda gericileştirilerek imamlara emanet edilirken Diyanet de tüm kamusal alanlara nüfuz ettiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında sadece sığınmacılara yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.Protokole göre, Şehirlerde ve geçici barınma merkezlerinde barınan eğitim çağındaki çocuklar ve gençler için yaygın din eğitimi programları hazırlanacak, afetten etkilenen bölgelerde cami, mescit, diyanet okuma salonu ve Kur’an kursları plana dahil edilecek.

Amaç, AFAD'ın ve Diyanet’in görevlerde işbirliği yaparak Suriyeli sığınmacılara yönelik din hizmetini ‘daha düzenli’ bir hale getirmek.

SIĞINMACILARA YAYGIN DİN EĞİTİMİ, EKSİKSİZ DİN HİZMETİ…

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında imzalanan protokolde yer alan maddeler şöyle:

-“Afet Bilinci Eğitmen Eğitimlerini” alan personelin bir plan dâhilinde tüm personele ve vatandaşlara ‘Temel Afet Bilinci Eğitimi’ verilecek.

-Afet ve acil durumlarda din hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi için kapasite geliştirilecek.

-Afet ve acil durumlarda yerinde müdahale imkânı vermesi açısından, din görevlilerinin, ilgili eğitimleri almaları koşuluyla afet gönüllüsü olmaları sağlanacak.

-Afet ve acil durum bölgelerinde zarara uğramış kişilere ve yakınlarına yönelik manevi destek hizmetleri yürütülecek.

-Geçici barınma merkezlerinde hayatını sürdüren ‘geçici korunanlara’ yönelik sunulan Başkanlık hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak ve koordinasyonu sağlamak üzere bir genel koordinatör ile geçici barınma merkezlerinde birer din hizmetleri koordinatörü görevlendirilecek.

-Barınma merkezlerinde barınan geçici korunanlara yönelik sunulan Başkanlık hizmetlerini ifa etmek üzere mülki amir onayıyla vaiz, eğitim görevlisi, imam-hatip, müezzin kayyım, Kur’an kursu öğreticisi, tercüman başta olmak üzere geçici personel görevlendirilecek. Ayrıca geçici korunanların ana dillerini bilen en az bir kadın din görevlisi görevlendirilecek.

-Şehirlerde ve geçici barınma merkezlerinde barınan eğitim çağındaki çocuklar ve gençler için yaygın din eğitimi programları hazırlanacak.

-“Afete Hazır Türkiye” Projesinin yürütülmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında yarışma, seminer, konferans, fuar gibi teşvik edici ortak faaliyetler düzenlenecek.

-Afetten etkilenen bölgelerde, yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarının hazırlanması aşamasında cami, mescit, diyanet okuma salonu ve Kur’an kursları plana dâhil edilecek.”