Danıştay'dan arkeolojik sit alanlarında güneş enerji santrali kurulmasında yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay, 1'inci ve 2'nci derece arkeolojik sit alanlarında güneş enerji santrali kurulmasına izin veren Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.22-08-2017 21:46

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 1'inci ve 2'nci derece arkeolojik sit alanlarında, bilimsel kazı planlanmıyorsa ve yüzeyde taşınmaz kültür varlığı görünmüyorsa koruma bölge kurulunun görüşüyle güneş enerji santrali kurulmasına  662 sayılı ilke kararıyla onay vermişti.

Mimarlar Odası, Arkeologlar Derneği ve Ekoloji Kolektifi Derneği ise "güneş enerji santrallerinin kurulumu için yapılması gereken uygulamaların arkeolojik kalıntılara zarar vereceği ve bir arkeolojik çalışmada katmanlardaki buluntuların birlikte değerlendirilme şansının bu uygulamalarla ortadan kalkacağı" gerekçesiyle kararı yargıya taşımıştı. Danıştay 14. Dairesi, açılan davada 3 kurumun talebini haklı bularak hukuka uygun olmayan ilke kararının yürütmesini durdurdu.

Danıştay kararının ardından kurumlardan yapılan açıklamada, "İnsanlığın ortak kültürel birikiminin izlerini taşıyan arkeolojik alanları koruyan mevzuat, her geçen gün iktisadi çıkar odaklı yatırımların önünü açan değişikliklerle etkisizleştirilmektedir. Bunun sonucunda arkeolojik alanların yasal olarak korunması güçleşmekte, telafisi mümkün olmayan zararlar görülmektedir. Mimarlar Odası, Arkeologlar Derneği ve Ekoloji Kolektifi Derneği’nin birlikte açtığı davada yargı; bu arkeolojik alanların korunması yönünde önemli bir karar almıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada ayrıca, "2011 yılında 648 sayılı KHK ile yapısı değiştirilen Koruma Yüksek Kurulu’nun bu gibi hukuka aykırı ve kültür varlıklarını tahrip eden uygulamaların yasal altlığını oluşturma çalışmalarına artık bir son vermesi gerektiğini önemle vurguluyoruz. Kurulların koruma hukuku ve ilkelerine uygun kararlar alması gerektiğini bu yargı kararıyla bir kez daha hatırlatıyor, koruma ilkelerine aykırı uygulamalara karşı Koruma Kurullarını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz" denildi.