Danıştay açılan imam hatiplerin hukuka aykırı olduğuna karar verdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.28-12-2016 12:47
Tuğba Özer

Eğitim-İş  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün ve Konya Valiliği kararı ile Konya’da çok sayıda okulun imam-hatibe dönüştürülmesinin iptali için dava açmıştı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, bu okulların valilikler tarafından keyfi olarak açılabilmesine olanak sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin ilgili maddesini iptal etti.

 İptal gerekçesinde ise öncelikle bu okul açma yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğuna, valiliklerce gelişigüzel şekilde bu okulların açılamayacağına ve bakanlığın da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olduğuna işaret edildi.

Bununla birlikte Danıştay gereklilik, ihtiyaç ve talep olmaksızın Konya ilinde açılan 8 adet imam-hatip ortaokulunun hukuka aykırı şekilde açıldığına hükmetti.

Eğitim İş’ten kararla ilgili yapılan açıklamada, 

“Bilindiği üzere okul isimleri gündelik siyasetin karşılığı olarak sürekli şekilde değiştirilmektedir. Özellikle de Cumhuriyetçi kimliği ile bilinen kimselerin adının verildiği okulların ismi sürekli olarak değiştirilmektedir.

Yine aynı dava içerisinde Konya Selçuklu’da bulunan İsmail Hakkı TONGUÇ İmam Hatip Ortaokulu’nun ismi Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu olarak, Mustafa Necati İlkokulu’nun ismi ise Cemil Meriç İlkokulu olarak Valilik kararı ile değiştirilmiştir. Sendika olarak buna karşı çıkmış ve neden bu isimlerin değiştirildiği sorusunu sormuştuk. Tamamıyla keyfi ve hiçbir gerekçeye dayanmayan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ulu Önderimiz M. Kemal ATATÜRK’ün Milli Eğitim Bakanlığını da yapmış olan Mustafa Necati’nin ve bu ülkenin Milli Eğitim Sisteminin her taşında imzası olan İsmail Hakkı TONGUÇ isminin okullardan silinemeyeceğini ifade ettik.

Nitekim Danıştay’da bu gerekçeleri haklı görerek keyfi şekilde yapılan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve yürütmenin durdurulması kararı vermiştir” denildi.

GELİŞİGÜZEL İMAM HATİP AÇILAMAYACAK

Kararın emsal niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, artık valiliklerce gelişigüzel şekilde imam-hatip açılamayacağı belirtilerek, “Milli Eğitim Bakanlığı da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olacaktır. Konya’da Valilik kararlarıyla açılan imam-hatip ortaokullarının da hukuka aykırı şekilde açıldığı tespit edilmiştir”ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde "İmam hatip liselerinden, orta okullarından rahatsız olduysanız onu da söyleyeyim, daha fazla imam hatip ortaokulu açacağız, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız. Bu eğitimde çarpıklık değildir, dinde de çarpıklık değildir. Türkiye laik bir ülkedir ama eski zihniyetteki laiklik değildir" demişti.