Büyük Ekim Devrimi 99 yaşında!

İnsanlık tarihinin en görkemli atılımı olan 1917 Büyük Ekim Devrimi'nin 99. yıldönümünü kutluyoruz.07-11-2016 09:11
İleri Haber

99 yıl önce Rus işçilerinin, emekçilerinin ve yoksul köylülerinin Bolşevikler öncülüğünde iktidara el koyduğu 25-26 Ekim günleri (6-7 Kasım), dünyada sosyalizm mücadelesinin kazandığı en ileri mevzi oldu.

Çarlık rejimini yıkarak işçi, asker ve köylü sovyetleri adına iktidara el koyan Bolşevikler, bu rejimin bağrında palazlanmaya başlayan kapitalistleri de bertaraf ederek sosyalist iktidarın temellerini attılar. Muzaffer Ekim Devrimi ile birlikte işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halklar tarih sahnesinde ilk defa kaderlerini kendi ellerine aldılar. Yaklaşık 70 yıl önce ilk adımları atılan sosyalist iktidar insanlığın sınıfsız topluma giden yolda yaptığı en büyük atılım olarak işçi sınıfının tarihine altın harflerle yazıldı.

70 yıl süren bu büyük atılım, emperyalizme ve kapitalizme karşı verilen mücadelelerin tüm dünyadaki en büyük ilham kaynağı haline geldi. İşçi sınıfı ve ezilenlerin tarihin akışını değiştiren bu büyük atılımı hala emperyalistlerin, sömürücü sınıfların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Kapitalist/emperyalist cephe işçi sınıfını iktidar fikrinden uzak tutmak için hala bu büyük tarihi olayı karalamaya, sosyalizmi zihinlerde mahkum etmeye çalışıyor.

Bir avuç para babasının çıkarı için her gün bölgesel savaşlar, çatışmalar yaşanıyor. Küçük bir azınlığın refahı için milyonlar açlık ve işsizliğe sürüklenmiş durumda. Barınma, sağlık, erğitim gibi temel haklardan yararlanamayan yüz milyonlarca insan var. Ne kadar karalanmaya çalışılırsa çalışılsın, sosyalizm, kapitalist sistemin yıkıma sürüklediği insan medeniyetinin tek kurtuluş projesi olmaya devam ediyor.

99 yıl önce bugün Lenin ve yoldaşları cenneti emekçiler için yeryüzüne indirdiler ve tarihin gördüğü ilk sosyalist iktidarın temellerini attılar. Önümüzde duran “Yeni Ekimler” yaratma görevinin bilinciyle 99. yıldönümünde Muzaffer Ekim Devrimi’ni, devrimin öncüsü Lenin ve Bolşevikleri selamlıyoruz.