'Başkanlık serüveni krizi körüklüyor'

Başkanlık serüveninin krizi körüklediğini belirten Mustafa Sönmez, Türkiye'nin 2017'ye 'büyük sancılarla' gireceğini belirtti.29-12-2016 14:31

Başkanlık serüveninin krizi körüklediğini belirten iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, Türkiye'nin 2017'ye 'büyük sancılarla' gireceğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2016 yılının son iki çeğreğindeki küçülmesinin 2017 yılının ilk çeğreğinde de devam etmesi durumunda bunun 'krizin tescillenmesi' anlamına geleceğini belirten Mustafa Sönmez, Al Monitor'daki makalesinde, Türkiye'deki ekonomik kriz eğiliminin AKP/Saray iktidarının 'başkanlık serüveni' ile ilişkisini değerlendirdi.

Sönmez, makalesinde şu görüşlere yer verdi:

'RİSKLİ ÜLKE ALGISI BAŞKANLIK SERÜVENİ İLE ARTIYOR'

"Türkiye’nin yabancı yatırımcı gözünde riskli ülke algısı, özellikle başkanlık serüveniyle artıyor. Meclis Anayasa Komisyonu’nda sert tartışmaları başlatan anayasa değişikliği tasarısı, muhalefet partileri CHP ile HDP tarafından demokratik, laik, hukuk devletlerinin en önemli özelliği olan egemenliğin ulusta olması, egemenliğin yasama-yürütme-yargı erkleri arasında dengeli dağıtılması ve denetleme mekanizmalarının işlemesi prensiplerine aykırı bulunuyor."

Başbakanlığın kaldırılması, cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmemesi, cumhurbaşkanı ile TBMM seçimlerinin aynı anda yapılma zorunluluğunun getirilmesi, OHAL ilan etme yetkisinin (yürütme yetkisinden dolayı) cumhurbaşkanına verilmesi, yargı ve yürütmede daha birçok anti-demokratik yetki tekelleşmesi öngörmesi gibi nedenlerle tasarıya karşı muhalefet, meclis ve meclis dışında büyüyor. Değişikliklere MHP ve AKP içinden açık bir itiraz görünmese de Meclis’teki oylama sırasında belli sürprizlerin yaşanabileceği ihtimalinden söz ediliyor. Meclis oylamasında 330 oyla değişikliğin kabul görmesi halinde, mart-nisan aylarında referandum sandığına gidilecek. Bu da 2017’nin neredeyse ilk yarısının başkanlık serüveni çalkantısıyla geçmesi ve ülke risk priminin daha da tırmanması demek."

'BÜYÜME BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK'

"2016’nın üçüncü çeyreğini yüzde 1.8 küçülme ile kapatan Türkiye ekonomisinin ekim-aralık döneminde de küçülme yaşadığı, öncü göstergelerden okunabiliyor. Özellikle milli gelirin omurgasını oluşturan sanayideki üretim düşüşü verileri, istihdamdaki gerileme, girdi ve teçhizat ithalatındaki azalma, tüketimin azaldığına işaret eden dolaylı vergilerdeki yavaşlama, son çeyrekte de ekonominin küçüldüğünü ve 2016 yılı büyümesinin hedeflenen yüzde 3.2 olarak değil, yüzde 1.5 dolayında gerçekleşeceğine işaret ediyor."

'TÜRKİYE 2017'YE BÜYÜK SANCILARLA GİRECEK'

"2016’da iki çeyrek üst üste küçülmeyi, 2017’nin ilk çeyreğinde aynısı izlerse, bunun bir “kriz” olduğu tescillenecek. Krize giriş ile birlikte hızlanan fiili iflasların, işten çıkarmaların, ücretlere zam beklentilerine karşılık verememenin iş yerlerinde yüksek gerilime neden olduğu gözleniyor. 250 milyar TL’yi bulan hane halkının “ihtiyaç” ve kredi kartı borcunun aileler üstündeki basıncı endişeleri artırıyor.

Kriz ateşinin iş yerlerinde, çarşı-pazarda hissedilmeden referandum sandığına seçmenin en erken zamanda taşınması, AKP’nin ana hedeflerinden.

2017’ye Türkiye yine büyük sancılarla gireceğe benziyor."