Ankara Barosu'ndan milletvekillerine çağrı: Egemenliği cumhurbaşkanına teslim etmeyin!

Ankara Barosu, bugün Meclis’e getirilen başkanlık sistemini içeren Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, milletvekillerine seslenerek “Egemenliği Cumhurbaşkanına teslim etmeyin” çağrısı yaptı.09-01-2017 15:08
İleri Haber

Ankara Barosu Başkanlığı, Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek Anayasa değişikliği teklifine ilişkin baro önünde bir açıklama yaptı.

Başkanlık sistemini içeren teklifle ilgili milletvekillerine seslenilen açıklamada “Egemenliği Cumhurbaşkanına teslim etmeyin” çağrısında bulunuldu.

Genel Kurul görüşmeleri öncesi yaptıkları açıklamayı gazetelere ilan şeklinde de veren Baro’nun çağrısı şu şekilde:

 “Sayın milletvekilleri,

Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşeceğiniz ‘Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi’ ile

– Kuvvetler ayrılığı ilkesinin sona ereceğinin;

– Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin Cumhurbaşkanı’nda toplanmaya çalışıldığının;

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘tek adam iktidarına’ bırakılacağının;

– Cumhurbaşkanı’nın kanun koyucu yerine geçirilmek istendiğinin;

– Devlet yönetiminin yasa yerine ‘Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’ ile düzenlenebileceğinin;

– Yürütme erkinin artık TBMM’ye karşı sorumlu olmayacağının;

– Bakanlar Kurulu’nun Anayasa’dan çıkarılacağının;

– Bakanların Cumhurbaşkanı’na hizmet eden birer memura dönüştürüleceğinin;

– ‘Hükümet’in artık fiilen olmayacağının;

– TBMM Başkanlığı’nın yürütme vekaletini kaybedeceğinin;

– TBMM’nin artık devleti temsil edemeyeceğinin ve denetim yetkisini kaybedeceğinin;

– Yasama organı olarak üyesi bulunduğunuz TBMM’nin etkisizleştirileceğinin;

– Yasama yetkisinin ellerinizden alınarak Cumhurbaşkanı’na teslim edilmek istendiğinin;

– Yasama organının birer sujesi olarak Başbakan’a ya da bir bakana soru soramayacağınızın, sözlü açıklama isteyemeyeceğinizin;

– Salt çoğunluğa ulaşmadan bakanlar hakkında soruşturma isteyemeyeceğinizin;

– Yargıda tek söz sahibinin Cumhurbaşkanı olacağının;

– Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda seçimle gelme yoluyla üyeliğin sonlandırılacağının;

– Ayrıca Devlet bütçesini düzenleme ve değiştirme yetkilerinin tek başına Cumhurbaşkanı’nda olacağının, üstelik bu yetkilerin herhangi bir denetime tabi olmadan kullanılabileceğinin, kısacası bu teklifi kabul etmenizin rejimi değiştirmek, göreve başlarken ettiğiniz yemini bozmak anlamına geldiğinin; teklife ‘evet’ derseniz milletvekili seçilme amaçlarınızın ortadan kalkacağının farkında mısınız?  

Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanı’na teslim etmeyin!

Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacağını bilin ve aydınlık bir gelecek için Anayasa değişikliği teklifine ‘Hayır’ deyin!”