Adalar’a idam fermanı: Nüfus 76 bin, kıyılar imar tehlikesinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi’nin onayladığı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İstanbul 5 Nolu Koruma Kurulunun önüne geldi. Plan 2010’da 14 bin 221 olan Adalar nüfusunun 76 bi 800’e çıkmasını öngörürken, kıyıları yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.23-08-2017 12:52

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre 2011’de onaylanan fakat hala yargı aşamasında olan 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na bile uymayan yeni plan kıyı çizgisi paftalarının kullanılmaması dolayısıyla kıyıları yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Kıyı Kanunu gereği kıyı kenar çzgisine 50 metre mesafeye kadar yapılaşma yasağı bulunuyor.

Büyükada, Kınalı, Burgaz ve Heybeliada’yı kapsıyan plana Adalar Savunması, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kamusal kullanımı azalttığı, kaçak yapıları kentsel sit alanına dahile derek yasallaştırdığı, kıyıdaki kaçak yapıları yasallaştırdığı ve motorlu taşıt trafiğine açma riski taşıdığı için idari mahkemeye iptal davası açtı.